• Home

Tijdens corona is het des te belangrijk om veilig te werken. Want op vele bouwplekken wordt er ook gewoon verder gewerkt tijdens deze periode. Neetens bvba beperkt de risico’s op besmetting door de naleving van strikte maatregelen.
Algemene voorzorgsmaatregelen
In de eerste plaats gelden de algemene voorzorgsmaatregelen tegen besmetting door het coronavirus ook op de werkterreinen van Neetens bvba. Je kent ze ongetwijfeld zelf goed: handen regelmatig wassen en ontsmetten, anderhalve meter afstand houden, niezen of hoesten in de armholte en mondmaskers dragen op drukke plaatsen of waar de afstand niet bewaard kan worden.
Bijkomende aandachtspunten
Daarnaast wordt er gezorgd voor voldoende verluchting op de werkplaats. De werkhandschoenen vormen een belangrijk onderdeel, als bescherming tijdens het werk, maar nu ook om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.
Tot slot is het van belang dat, indien er ook andere partijen aan het werk zijn op eenzelfde werf, er onderling heldere afspraken gemaakt worden.